Koret ble stiftet 22. september 1883 med et medlemstall på 31 medlemmer. Fortsatt møtes nærmere 45 glade herremenn mellom 40 og 90 års til øving hver uke.

I paragraf 1 i korets vedtekter står det:

“Foreningens formål er å utvikle god mannssang og godt kameratskap.”

Dette må en si at koret har lykkes svært godt med. I over 130 år har koret, som forøvrig er Ålesunds eldste eksisterende kor, vært en av pådriverne for å ta vare på og videreutvikle sangmiljøet i Ålesund.

Øving

Øvingene er svært utviklende for den enkelte sanger og bidrar til et svært godt samhold sangerne imellom. I tillegg er der et sosialt tilsnitt med kaffe og noe å bite i på hver øving.

Aalesund Mandssangforening øver hver torsdag fra klokken 18.30 til klokken 21.30 på Sangens hus i Ålesund.

Koret har engasjerte og aktive medlemmer og er en viktig bidragsyter til byens kulturliv.

Dirigent

Dagens dirigent er Jon Gorrie, i det daglige lærer ved Ålesund Kulturskole. Gjennom dirigentens kyndige hender og musikkutvalgets velvalgte repertoar, arbeider koret hele tiden med å ta vare på sin mannskortradisjon samtidig som en tilfører utfordringer innen nye sjangere.

Turer

Koret har og har hatt flere minnerike turer i inn og utland. I 2008 ble koret tildelt Ålesund kommunes hederspris for sitt arbeid med finansieringen av orgelrestaureringen i Ålesund kirke, — en anerkjennelse som korets medlemmer setter utrolig høyt!

Nye medlemmer er hjertelige velkomne!

Koret ønsker hele tiden å utvikle seg og utvide antall glade medlemmer. Har du lyst til å treffe oss til en prat, eller kanskje delta på en øvelse, er du hjertelig velkommen til å besøke oss på Sangens Hus en torsdagskveld! Det ville være rart om der ikke er både en og flere sangere som du kjenner fra før!